CAMPA EACHTRAÍOCHTA GAELTACHTA CÁISC


Partially funded by Foras Na Gaeilge
TUMADH I nGAEILGE LABHARTHA TRÍ GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AMUIGH FAOIN AER AR SHIÚL ÓN SCOIL ACH NÍ AR SHIÚL ÓN mBAILE.
IS DO LEANAÍ 11 BHLIAIN D'AOIS NÓ NÍOS SINE AN CAMPA GAELTACHTA SEO.
PDF BROCHURE
  • SEACHTAIN SHAMPLACH
  • SIÚLÓIREACHT
  • SCILEANNA MARTHANAIS
  • LÉIM PORTAIGH
  • CANÚÁIL & SNÁMH
  • SCILEANNA DON FHIÁNTAS
  • BEÁRBAICIÚ
MÍNEOFAR RIALACHA NA GAELTACHTA GO SOILÉIR DO DHALTAÍ AR AN gCÉAD LÁ.
NÍL AON CHEAD AG NA DALTAÍ BÉARLA A LABHAIRT I RITH AN CHÚRSA.
 
TÁIMID AN-DÁIRÍRE FAOIN RIAIL SEO AGUS CUIRFEAR DUINE AR BITH NACH BHFUIL SÁSTA IARRACHT A DHÉANAMH AN GHAEILGE A LABHAIRT I RITH AN CHÚRSA ABHAILE.

NÍ DHÉANAIMID OBAIR SEOMRA RANGA ACH BÍMID AG CAINT AGUS AG SPRAOI TRÍ  GHAEILGE. 

AR NÓS GNÁTHBHEARTAIS SCOILEANNA MAIDIR LE DROCHIOMPAR DÉILEÁLFAIDH CEANNAIRÍ LE hIMEAGLÚ BÉIL NÓ FISICIÚIL,
BÍODH SÉ D'AON TURAS NÓ EILE, DE RÉIR MAR IS CUÍ.
 
DÉANAIMID GACH IARRACHT A CHINNTIÚ GO mBAINEANN GACH DALTA AN-SULT AS AN gCÚRSA AGUS GO gCAITEAR GO COTHROM LEO I gCÓNAÍ. BEIDH ÉADAÍ SNÁMHA AG TEASTÁIL Ó GACH DALTA, BRÓGA REATHA BREISE DON ABHAINN CHOMH MAITH LE CULAITH UISCE.
NÍ MÓR ATHRÚ ÉADAIGH IOMLÁN A FHÁGÁIL I gCLUBTHEACH NA R ÉALTAÍ DON tSEACHTAIN.

TÁ SÉ TÁBHACHTACH GO mBEIDH BRÓGA AGUS CÓTA BÁISTÍ MAITH AG NA DALTAÍ.  CUIRFEAR AON TREALAMH NÓ UIRLISÍ EILE AR FÁIL.
FOGHLAIMEOIDH NA DALTAÍ LE TINE A LASADH, CRANN TABHAILL A DHÉANAMH, FOSCADÁN A DHÉANAMH AGUS GO LEOR EILE TRÍ GHAEILGE AGUS TRÍ ÚSÁID A BHAINT AS AN bPRIONSABAL NÁ FÁG AON NÍ I DO DHIAIDH.

ÁIT: GLEANN CUILINN
CUMANN CLG RÉALTAÍ NA hÉIREANN
IONAD POBAIL SHLÉIBHTE BHAILE ÁTHA CLIATH
 
UAIREANTA: 9AM GO 5PM
PRAGHAS DO CHAMPA CÁSCA 4 LÁ: €200
LENA nÁIRÍTEAR LÓN GACH LÁ AGUS SMAILCEANNA
 
AGUS TORTHAÍ.
TEAGMHÁIL: ADRIAN NOLAN
GUTHÁN: 087 2382732
 
RÍOMHPHOST: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÁITHREÁN GRÉASÁIN: WWW.DUBLINHILLWALKING.COM
 
LÍON TEORANATA ÁITEANNA