Easter Gaeltacht Adventure Camp/Campa Eachtraíochta Cáisc - 
Camps for Kids -
Sunrise Walks -
Night Hikes -
Full Day Tours -
Half Day Tours -
Bushcraft/Wilderness -
Guided Nature Walks -
Kids Parties -
Guided Hikes and Walks -
 
Coming soon, dates for 2020 events.
 
If you are planning an event or considering one of our offerings, please contact me at  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +353 (0) 87 238 2732 to discuss.


Partially funded by Foras Na Gaeilge
TUMADH I nGAEILGE LABHARTHA TRÍ GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AMUIGH FAOIN AER AR SHIÚL ÓN SCOIL ACH NÍ AR SHIÚL ÓN mBAILE.
IS DO LEANAÍ 11 BHLIAIN D'AOIS NÓ NÍOS SINE AN CAMPA GAELTACHTA SEO.
PDF BROCHURE
 • SEACHTAIN SHAMPLACH
 • SIÚLÓIREACHT
 • SCILEANNA MARTHANAIS
 • LÉIM PORTAIGH
 • CANÚÁIL & SNÁMH
 • SCILEANNA DON FHIÁNTAS
 • BEÁRBAICIÚ
MÍNEOFAR RIALACHA NA GAELTACHTA GO SOILÉIR DO DHALTAÍ AR AN gCÉAD LÁ.
NÍL AON CHEAD AG NA DALTAÍ BÉARLA A LABHAIRT I RITH AN CHÚRSA.
 
TÁIMID AN-DÁIRÍRE FAOIN RIAIL SEO AGUS CUIRFEAR DUINE AR BITH NACH BHFUIL SÁSTA IARRACHT A DHÉANAMH AN GHAEILGE A LABHAIRT I RITH AN CHÚRSA ABHAILE.

NÍ DHÉANAIMID OBAIR SEOMRA RANGA ACH BÍMID AG CAINT AGUS AG SPRAOI TRÍ  GHAEILGE. 

AR NÓS GNÁTHBHEARTAIS SCOILEANNA MAIDIR LE DROCHIOMPAR DÉILEÁLFAIDH CEANNAIRÍ LE hIMEAGLÚ BÉIL NÓ FISICIÚIL,
BÍODH SÉ D'AON TURAS NÓ EILE, DE RÉIR MAR IS CUÍ.
 
DÉANAIMID GACH IARRACHT A CHINNTIÚ GO mBAINEANN GACH DALTA AN-SULT AS AN gCÚRSA AGUS GO gCAITEAR GO COTHROM LEO I gCÓNAÍ. BEIDH ÉADAÍ SNÁMHA AG TEASTÁIL Ó GACH DALTA, BRÓGA REATHA BREISE DON ABHAINN CHOMH MAITH LE CULAITH UISCE.
NÍ MÓR ATHRÚ ÉADAIGH IOMLÁN A FHÁGÁIL I gCLUBTHEACH NA R ÉALTAÍ DON tSEACHTAIN.

TÁ SÉ TÁBHACHTACH GO mBEIDH BRÓGA AGUS CÓTA BÁISTÍ MAITH AG NA DALTAÍ.  CUIRFEAR AON TREALAMH NÓ UIRLISÍ EILE AR FÁIL.
FOGHLAIMEOIDH NA DALTAÍ LE TINE A LASADH, CRANN TABHAILL A DHÉANAMH, FOSCADÁN A DHÉANAMH AGUS GO LEOR EILE TRÍ GHAEILGE AGUS TRÍ ÚSÁID A BHAINT AS AN bPRIONSABAL NÁ FÁG AON NÍ I DO DHIAIDH.

ÁIT: GLEANN CUILINN
CUMANN CLG RÉALTAÍ NA hÉIREANN
IONAD POBAIL SHLÉIBHTE BHAILE ÁTHA CLIATH
 
UAIREANTA: 9AM GO 5PM
PRAGHAS DO CHAMPA CÁSCA 4 LÁ: €200
LENA nÁIRÍTEAR LÓN GACH LÁ AGUS SMAILCEANNA
 
AGUS TORTHAÍ.
TEAGMHÁIL: ADRIAN NOLAN
GUTHÁN: 087 2382732
 
RÍOMHPHOST: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÁITHREÁN GRÉASÁIN: WWW.DUBLINHILLWALKING.COM
 
LÍON TEORANATA ÁITEANNA

Ambles & Rambles also run Easter, Summer and Mid-Term camps for kids aged 10-14 offering a huge range of outdoor activities. Call Adrian on 087 238 2732 or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for more information or to book your place.

PARTIALLY FUNDED BY FORAS NA GAEILGE

 IMMERSION IN SPOKEN IRISH THROUGH OUTDOOR ACTIVITIES AWAY FROM SCHOOL BUT NOT AWAY FROM HOME.
THIS GAELTACHT IS FOR KIDS 11 YEARS +
PDF BROCHURE
 • SAMPLE WEEK
 • HIKING
 • SURVIVAL SKILLS
 • BOG JUMPING
 • CANYONING & SWIMMING
 • BUSHCRAFT
 • BBQ
GAELTACHT RULES WILL BE EXPLAINED CLEARLY TO STUDENTS ON THEIR FIRST DAY. STUDENTS ARE NOT PERMITTED TO SPEAK ENGLISH DURING THE COURSE.  OUR ATTITUDE TOWARDS THIS RULE IS FIRM AND THOSE UNWILLING TO MAKE AN EFFORT TO SPEAK IRISH DURING THE COURSE WILL BE SENT HOME. WE DO NOT DO CLASS ROOM WORK BUT HAVE CONVERSATIONS AND FUN THROUGH IRISH, AS WITH NORMAL SCHOOL DISCIPLINE POLICIES MISBEHAVIOUR, VERBAL OR PHYSICAL INTIMIDATION , INTENTIONAL OR OTHERWISE WILL BE DEALT WITH ACCORDINGLY BY LEADERS. WE MAKE EVERY EFFORT THAT EACH STUDENT THOROUGHLY ENJOYS THE COURSE AND IS TREATED  FAIRLY AT ALL TIMES.  

ALL STUDENTS WILL NEED SWIMWEAR, SPARE RUNNERS FOR THE RIVER AND A WETSUIT.  A FULL CHANGE OF CLOTHES MUST BE LEFT IN THE STARS CLUB HOUSE FOR THE WEEK . IT IS IMPORTANT THAT THE STUDENTS HAVE GOOD FOOTWEAR AND A RAIN COAT. ANY OTHER EQUIPMENT OR TOOLS WILL BE PROVIDED.  

THE STUDENTS WILL LEARN HOW TO LIGHT A FIRE, MAKE A SLINGSHOT, BUILD A SHELTER AND MUCH MUCH MORE, ALL THROUGH IRISH AND USING THE PRINCIPLES OF LEAVE NO TRACE.


PLACE: GLENCULLEN
STARS OF ERIN GAA CLUB
DUBLIN MOUNTAIN COMMUNITY CENTRE.
 
HOURS: 9AM TO 5PM
PRICE FOR 4 DAY EASTER CAMP €200
INCLUDES DAILY LUNCH AND SNACKS AND FRUIT.


Ambles & Rambles offer fun, outdoor parties for all adventurous kids - whether you're aged 9 or 90!
We provide parties for all occasions where you can learn some bushcraft survival skills, do a treasure hunt, complete an obstacle course, make a bow and arrow and toast your own marshmallows on the campfire.
Kids and parents will have fantastic fun while enjoying the outdoors and learning a thing or two
All parties can be tailored to suit your individual needs.
Page 1 of 2